Er zijn prijzen voorzien (OXFAM-pakket, e.a.) per afstand voor de snelste vrouw/man en voor elke 50ste betalende deelnemer.

Tijden en tussenstanden kan je opvolgen via Strava

Bovendien biedt de Pierenloop op zaterdag 21 en 28 augustus en zaterdag 4 september 2021 van 14 tot 17 uur een Ravelse Blonde aan voor slechts 1 euro aan het boshuis in Ravels!